Trang phục▷【LoL skin】
LoL YÊU CẦU CẤU HÌNH

Tối thiểu
CPU: Bộ xử lí 2GHz
RAM: 4 GB RAM
HDD: 10 GB ổ trống

Đề nghị
CPU: Bộ xử lí 4GHz Dual Core hoặc 3GHz
RAM: 8 GB RAM trở lên
HDD: 14 GB ổ trống
VGA: Nvdia GeForce 8800/AMD Radeon HD 5670 hoặc tương đương (512 MB)
▷ Home